O nás

Naši pracovníci majú bohaté skúsenosti s prevádzkou lešenárskych prác pri opravách hutných agregátov, spalinových kotlov a tlakových nádob, žeriavových dráh a ostatných atypických zariadení vo výrobných halách v areáli US STELL, s.r.o., teplárne TEKO Košice, trojšachtovej pece závodu Vápenka Slavec – Gombasek, Cementáreň Turňa n. Bodvou, Kovohuty Krompachy a.s., Slovenské magnezitové závody a.s. a pod.

Opravy budov

Opravy akehovkoľvek typu budovy. Napr. bytovky.

Maľovanie

Ani maľoavnie pre nás nie je žiaden problém. Maľujeme v interiéry no taktiež v exteriéry. 

Realizácia lešenárskych prác je zabezpečená vlastnými kapacitami. Montážne práce
vykonávame pracovníkmi oprávnenými a spôsobilými vykonávať lešenárske práce a
práce vo výškach  pri dodržaní všetkých predpisov v zmysle Vyhlášky 147/2013, (býv.
374/90 Z.z. v znení nesk. predpisov), NV 396/2006 Zákona č. 124/2006 Z.z. a Predpis č.
125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ( všetko v znení neskorších predpisov).

Samozrejmosťou sú ľahké priestorové a fasádne lešenia, ktoré vykonávame v Košiciach a okolí pre
rodinné domy, bytové domy a stavby občianskej vybavenosti, administratívne budovy, kostoly,
nákupné strediská a pod…

Vykonávame montáž, demontáž, prenájom rúrkových a systémových lešení
normalizovaných a atypických typov ako sú: 

 • pracovné lešenie               
 • podperné lešenie
 • radové-fasádne lešenie
 • priestorové lešenie
 • závesné lešenie
 • visuté lešenie
 • pojazdné lešenie
 • voľne stojace lešenie
 • ostatné ťažké lešenie
 • ostatné ľahké lešenie
 • ochranné lešenia, ohradenia a zábradlia
 • montujeme záchytné a ochranné siete a plachty

S našimi zákazníkmi sa vždy snažíme dohodnúť a nájsť vhodné riešenie – technické aj cenové.

Lešenia staviame najmä k bytovým a rodinným domom, administratívnym budovám,
kostolom a stavbám občianskej vybavenosti.

Používame vlastné rúrkové aj systémové/rámové lešenia. Montujeme lešenia fasádne,
rámové, priestorové, závesné a iné podľa požiadaviek.

Pôsobíme v celom východoslovenskom regióne.

Používame vlastné rúrkové a systémové lešenie. Máme kvalifikovaných pracovníkov, s
ktorými dokážeme uspokojiť aj tie najnáročnejšie požiadavky klienta.
S vlastnou dopravou sa vieme pohotovo premiestniť v rámci celého Slovenska. Pre
podrobnosti ohľadom predbežného výpočtu cien nás môžete kontaktovať na čísle +421
905 521 906, resp. +421 905 616 149, alebo emailom na adrese sfporky.sro@gmail.com, resp.
porky@porky.sk.

Kontaktujte nás

Poloha kancelárie